Na glavno vsebino

TÜV®

SCC

Varno delo na gradbiščih v tujini s standardom SCC

Podjetja iz industrije, gradbeništva in storitvenih dejavnosti vedno pogosteje najemajo delovno silo za izvajanje del in storitev. Pri odločitvi, katerega podizvajalca najeti, lahko odločevalcem pomaga tudi standard SCC, s katerim ugotavljajo ali podizvajalec spoštuje določene sisteme zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter odnosa do okolja.

Podjejta, ki ne prevzamejo SCC standarda, kljub vsemu preverjajo zgoraj našteto, a je to nestandardizirano in povezano z veliko porabo časa in z visokimi stroški za vse udeležene.

Kakšne so koristi za naročnike in izvajalce?

 • Nižji stroški, ki so posledica delovnih nesreč.
 • Pomoč pri izbiri dobavitelja.
 • Povečanje zaupanja in ugleda (izvajalci idr.).
 • Pozitiven vpliv na obnašanje zaposlenih.
 • Zanesljivi in preizkušeni delavci.
 • Osebna SCC varnostna knjižica (os. zgodovina).
 • Večja motiviranost zaposlenih.
 • Boljša organiziranost podjetja.
 • Boljši delovni postopki.
 • Povečanje pravne varnosti.
 • Dostop do trgov z zahtevo po standardu.

TÜV Austria certifikati

 • SCC* - podeljen je skladno z SCC* kontrolno listo, namenjen manjšim podjetjem z do 35 zaposlenimi. Primeren je za podjetja, ki na delovišču ne nastopajo kot glavni izvajalec dela.
 • SCC** - podeljen skladno z SCC** kontrolno listo, presoja se tudi sistem vodenja v podjetju. Namenjen je podjetjem, ki na trgu nastopajo kot glavni izvajalci.
 • SCCP - najvišja oblika standarda, podeljen skladno z SCCP kontrolno listo, poleg aktivnosti, ki se izvajajo pri SCC** obravnava še dodatna vprašanja. Namenjen za podjetja, ki na trgu nastopajo kot glavni izvajalec del v petrokemični industriji.
 • SCP - le za podjetja, ki posojajo delovno silo in so implementirale sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Prijava na tečaj

Page 1
 •  | Tiskanje
to top