Na glavno vsebino

TÜV®

Certificiranje za monterja prirobnic po EN 1591-4

Usposabljanje za certificiranega monterja prirobnic po EN1591-4

V sklopu standarda EN 1591-4:2013 izvajamo 4. del, to je usposabljanje osebja za montažo vijačnih spojev na sistemih pod tlakom v kritičnih primerih.

Omenjen standard velja za monterje, njihove predpostavljene ter odgovorne inženirje, ki izvajajo montažo, demontažo ali pritegovanje kakršnih koli vijačnih zvez, ki so sestavni del tlačno obremenjenih postrojenj—torej sistemov pod tlakom v kritičnih primerih.

Napaka pri montaži lahko povzroči škodo na osebah, postrojenjih ali okolju.

Standard predpisuje program usposabljanja in postopek preverjanja znanja, ki ga mora opraviti izvajalec, da lahko potrdi svojo kompetentnost za izvajanje teh del.

Certifikacijski test obsega tako teoretični del kot tudi praktični preizkus znanja.

Vsebina usposabljanja

 • Uvod v standard EN 1591-4.
 • Doseganje stopenj kvalifikacij.
 • Pogoste napake pri montaži prirobnic.
 • Vrste prirobničnih zvez.
 • Varna montaža in demontaža prirobničnih zvez.
 • Pregled stopenj tesnjenja.
 • Splošni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Dokumentacija izvedenega dela.
 • Praktične vaje na prirobnicah, prirejenih za vajo.
 • Na prirobnicah se izvede tlačni preizkus tesnosti.

Ciljna skupina

 • Monterji in nadzorno osebje, ki izvaja montažo, demontažo in pritegovanje prirobničnih zvez.
 • Izvajalci montaže tlačno obremenjenih postrojenj - sistemov pod tlakom v kritičnih primerih, ki so odgovorni za njihovo izgradnjo in zagon.
 • Proizvajalci tlačno obremenjenih postrojenj, ki vsebujejo tudi prirobnične zveze.
 • Dobavitelji oreme in izvajalci del, ki izvajajo montažo, demontažo ali pritegovanje prirobnic na tlačno obremenjenih postrojenjih.

Prijava na usposabljanje za monterja prirobnic po EN1591-5

EN1591-4

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe.

Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije izvedbe seminarja.

 •  | Tiskanje
to top