Na glavno vsebino

TÜV®

Notranji presojevalci sistemov vodenja

Tečaj za notranje presojevalce sistemov vodenja kakovosti ISO 9001:2015

Usposabljanje za Notranje presojevalce sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001:2015

Uspešni presojevalci s področja kakovosti v svojem delu združujejo tako organizacijske kompetence kot strokovna znanja, da lahko učinkovito prenesejo v podjetje pomembne zahteve vodstva. Ravno tako morajo imeti dovolj znanja oziroma razvitih mehkih veščin, da lahko uspešno opravijo notranje presoje v podjetju in s tem pripravijo zaposlene na sledenje procesom ter pomagajo, da je organizacija usmerjena k rešitvam.

Če vas zanima:

  • Katere aktivnosti mora izvajati notranji presojevalec v podjetju in kakšna je njegova vloga?
  • Kako lahko notranji presojevalec izkoristi svojo vlogo za motiviranje zaposlenih?
  • Kako lahko notranji presojevalec predstavi vodstvu možnosti za napredek in pripravi organizacijo na uspešno presojo s strani certifikacijskega organa ali kupca?

se pridružite udeležencem tečaja, kjer se boste:

  • poglobili v razumevanje strukture in zahtev standarda,
  • spoznali z načeli vodenja kakovosti,
  • spoznali s procesnim pristopom in ciklom PDCA ter razmišljanjem na podlagi tveganja,
  • spoznali z vlogo in odgovornostmi presojevalca,
  • usposobili za planiranje, pripravo in izvedbo presoje sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015.

Komu je tečaj namenjen?
Tečaj je namenjen vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva, odgovornim za sistem vodenja, vodjem procesov in notranjim presojevalcem ter svetovalcem.

Podrobnosti o tečaju

Termin: 17. in 18. april 2024

Delavnica bo trajala 2 (dva) dni in sicer vsak dan od 9. do 15. ure.

Izvedbo bomo glede na situacijo prilagodili tako, da jo bomo lahko izvedli hibridno, če bodo takšne želje in potrebe.

Če bodo razmere tako zahtevale bomo delavnico izvedli preko spleta, v celoti ali po delih.

O vseh prilagoditvah, če bo do teh prišlo, boste pravočasno obveščeni.

Način dela: Predavanja in delo v skupinah (delavnice in vaje).

Kaj potrebujete: Zaradi sodelovanja na vajah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 9001:2015

Prijava na tečaj

Page 1

Prijava na obveščanje o seminarjih, razpisih in novostih s področja certificiranja, ESG in CSR novostih

Prijava na obveščanje o seminarjih, razpisih in novostih s področja certificiranja ESG in CSR novostih

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo.

V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe datuma izvedbe. Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije izvedbe seminarja.

  •  | Tiskanje
to top